Representant

Solveig Helljesen

Solveig er medlem av fylkestinget i Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for næring, kultur og miljø. Hun er også leder av Arendal sentrum arbeiderlag.

Solveig Helljesen

Bli bedre kjent med Solveig Helljesen:

Solveig er født i 1965 og bor i Arendal, er leder av Arendal sentrum arbeiderlag og medlem av styret i kommunepartiet. Hun er ansatt i en undervisningsstilling ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, og er for tiden frikjøpt i et tillitsverv som Fylkeshovedverneombud i Agder fylkeskommune.

 - Det å ha et arbeid å gå til, er utgangspunkt for alt annet. Dermed er arbeidslivspolitikk det som står mitt hjerte nærmest. Derav følger også en interesse for næringslivspolitikk, og det å legge til rette for etablering og opprettholdelse av arbeidsplasser i alle kommunene på Agder. Ungdommene våre må videre settes i stand til å fylle etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed er utdanning på videregående nivå, og spesielt ved yrkesfaglige studieretninger, et felt som opptar meg sterkt.

- Jeg er født i Bergen hvor jeg har familiære røtter langt tilbake i tid. Deretter flyttet familien først til Tvedestrand, deretter til Ålesund og så til Rogaland hvor jeg vokste opp i Stavanger og Strand kommuner. Jeg er mor til to jenter på 32 og 21 år.

- Jeg kom tidlig med i arbeiderbevegelsen, og startet i Framfylkingen i Stavanger som 6-åring. Som 12-åring meldte jeg meg inn i Strand AUF hvor jeg var aktiv i hele ungdomstiden. Strand kommune i Rogaland hadde Stålverket (Stavanger Staal) på Jørpeland som en viktig hjørnesteinsbedrift, og faglig-politisk arbeid og arbeidslivspolitikk ble tidlig det som kom til å stå i høysetet for min del.

- Jeg sto første gang på valglisten til kommunevalg som 17-åring, og selv om jeg flere ganger senere har vært kandidat ved kommunevalg har det organisatoriske arbeidet i partiet vært en spesiell interesse hos meg. Jeg flyttet til Arendal i 2000, har hatt ulike verv blant annet i styresammenheng og er leder for det største arbeiderlaget i Arendal, Arendal Sentrum arbeiderlag, med ca. 160 medlemmer.

- Partiarbeid av alle slag har helt siden yngre år tatt en stor del av fritiden, men det rykker i «frivillig-genet» også i andre sammenhenger. Det har vært viktig for meg å stille opp i alle de sammenhenger mine barn har deltatt i, i tillegg har jeg vært alt fra redaktør for menighetsblad/bygdeblad og til frivillig ved festivaler og i andre sammenhenger der en kan få lov til å gi tilbake til samfunnet rundt oss.

Solveig er ansatt i en undervisningsstilling ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, og er for tiden frikjøpt i et tillitsverv som Fylkeshovedverneombud i Agder fylkeskommune. I tillegg til arbeidet i videregående skole, har hun også jobbet i en årrekke i Aetat, senere NAV, både som rådgiver og med opplæringsoppgaver. Ved siden av arbeid holder hun også på med en mastergrad i risikostyring og HMS-ledelse ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Mona Hauglid