Styremedlem

Ahmed Lindov

Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets Arbeiderparti. Jeg er utdanna jurist og ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS.

Ahmed Lindov

Bli bedre kjent med Ahmed Lindov:

 Jeg har vært aktiv i politikken siden 2015 når jeg ble valgt inn i Kvinesdal kommunestyre for Arbeiderpartiet. Sitter nå i min andre periode som kommunestyrerepresentant i Kvinesdal. Jeg er leder i Kvinesdal Arbeiderparti og styremedlem i Agder Arbeiderparti. Ved siden av politiske verv er jeg også styreleder for det norsk bosniske handelskammeret. 

Det som motiverer meg for å stå på Arbeiderpartiets stortingsliste er den muligheten det gir meg til å være med på å forme utviklingen av Norge. Jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter, at det skal være en rettferdig fordeling av goder i det norske samfunnet. Dette er forhold som best kan påvirkes gjennom et aktivt Storting hvor Arbeiderpartiet er det ledende partiet. Jeg brenner for det at alle skal ha like muligheter. Ønsket om rettferdighet er en av mine grunnleggende motivasjoner. Jeg vil alltid jobbe mot urettferdighet. Folk skal ha samme mulighet i samfunnet uavhengig av bakgrunn, familie, religion, seksuell legning eller hvem de er født av eller hvor de er født. Dette vil jeg jobbe for å sikre enda bedre da vi dessverre i dag ser at vi er et samfunn med voksende forskjeller.

Jeg vil jobbe for å styrke arbeidernes rettigheter, spesielt arbeidere i industri og produksjon. I Agder er jeg opptatt av å jobbe for at Agder skal bli den første grønne landsdelen i Norge. Dette ser jeg på som et viktig tiltak da dette vil føre med seg flere arbeidsplasser til vår landsdel. Jeg mener at Agder har store potensialer gjennom grønn energi og industri, og at vi må legge til rette for en utvikling av det. Jeg vil jobbe for å beholde desentraliserte tilbud, og jobbe for å flytte flere statlige institusjoner til distriktene.
I tillegg til disse tingene brenner jeg for mange andre saker. Men det er spesielt et politisk område jeg er spesielt interessert i, og det er internasjonal politikk. 

Jeg er veldig engasjert og opptatt av det som skjer rundt i verden. Og jeg er i dag aktiv i Bosnia og Hercegovina som rådgiver i spørsmål om demokratisk utvikling av det bosniske samfunnet. Dette ser jeg på som et viktig arbeid da jeg blir spurt om spørsmål av samtlige etniske grupper i Bosnia. Dette hjelper meg å huske at vi har et godt og robust demokrati i Norge, men at det ikke er alle som har det og at vi i Norge kan bistå dem i å bygge gode demokrati i sine land også. Derfor ønsket jeg å gjøre en jobb for, og i det partiet som sto for dette. Det er Arbeiderpartiet.

Jeg er utdannet jurist ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS. Dette har jeg gjort siden september 2019. Før det jobbet jeg fulltid som regnskapsfører i Zimmermann økonomi og Regnskap AS. Denne bedriften stiftet jeg i 2016, og er enda medeier og styreleder i den. I tillegg til det har familien min et lite sauebruk i Kvinesdal sentrum med 15 stk. vinterforede sauer.