Styremedlem

Ahmed Lindov

Ahmed er varaordfører i Kvinesdal og leder av Kvinesdal Arbeiderparti. Han er også vararepresentant til Stortinget, styremedlem i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Ahmed Lindov

Bli bedre kjent med Ahmed Lindov:

 - For meg er det viktig å ha et engasjement på både lokale, regionale og nasjonale saker. Grunnen til det er at samtlige av disse perspektivene henger sammen. I dag lever vi en spennende tid hvor store omveltninger skjer. Agder har en stor mulighet til å utvikle seg til den ledende regionen i grønne næringer. Det grønne skiftet kan gi oss en større vekst og flere arbeidsplasser i Agder. Agders geografiske posisjon setter oss i førersetet på den grønne omstillingen. For at vi skal klare å ta del i denne utviklingen er det viktig at Fylkeskommunen spiller en aktiv rolle.

Videregående utdanning og infrastruktur er to av mange tjenester Fylkeskommunen forvalter i regionene. Begge disse tjenestene påvirker hverdagen til alle i Regionen. Derfor er det viktig for meg at Agder legger til rette for gode utdanningstilbud til sine borgere i hele fylket/regionen, og at samtlige av bygdene og byene i vårt fylke har gode og trygge samferdselstilbud. Vi har et ansvar å gi våre unge et miljø som gir dem mulighet til fast jobb etter utdannelsen. Derfor er det viktig at vi har tydelige føringer også på regionalt nivå. Det kan vi få med tydelige folkevalgte som snakker om problemene for å løse dem. 

- Jeg ønsker å være med å utvikle Agder til å bli en av Norges ledende regioner. Gjennom min jobb har jeg pendlet gjennom nesten hele fylket og sett mange av våre styrker, men også våre svakheter. Dette har gjort til at jeg har lært å kjenne vår region, som er en god erfaring for å kunne jobbe for hele regionen. 

Ahmed er utdannet jurist fra Universitetet i Agder og Oslo. Han har bachelor i rettsvitenskap fra UIA og master i rettsvitenskap fra UIO. I dag jobber Ahmed som Advokat, med kontor i Kvinesdal og Grimstad. Under utdannelsen stiftet Ahmed et regnskapsselskap sammen emd en partner i Sandnes (Rogaland), hvor han jobbet frem til 2019 når han gikk over til jobb i Advokatfirmaet Folkman AS, først som advokatfullmektig og så advokat. I tillegg til disse stillingene har Ahmed vokst opp på et lite småbruk i Kvinesdal, som han i dag driver sammen med sin far..  

Ahmed  har vært aktiv i poltikken siden 2015, når han ble valgt inn i Kvinesdal kommunestyre. Han er nå også vararepresentant til Stortinget for Vest-Agder valgkrets, styreleder i Kvinesdal Arbeiderparti, styremedlem i Agder Arbeiderparti og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. 

I tillegg til politiske verv er Ahmed styreleder i det norsk bosniske handelskammeret i Norge.