Styremedlem

Marit Grefstad

Marit er medlem av fylkestinget i Agder og medlem i Hovedutvalg for næring, kultur og miljø. Hun er også gruppeleder for Arbeiderpartiet i Grimstad og medlemsansvarlig i Agder Arbeiderparti.

Marit Grefstad

Bli bedre kjent med Marit Grefstad:

Marit er født i 1961 og bor på Fevik i Grimstad kommune. Hun arbeider som lærer på ungdomstrinnet ved Fevik skole.

- Politikk berører det meste i livene våre. Jeg er opptatt av politikk generelt, enten det omhandler næringslivspolitikk, klimaspørsmål, utdanning eller helse. Jeg ønsker å gjøre en god og offensiv jobb for Sørlandet. Jeg brenner for at Sørlandet skal tydeliggjøres som region i landet vårt, og mye av dette skjer akkurat nå. Agder som gammelt industrifylke er i ferd med å bli en region i tet i henhold til grønne næringer som havvind, batterisatsning og biozin.

- Jeg ønsker å synliggjøre Sørlandets kompetanse, muligheter og særpreg, både framtidsrettet og på historisk grunn.  Jeg ønsker å bygge vår kollektive selvtillit. Jeg ivrer samtidig for å ivareta naturen, artsmangfoldet og kulturlandskapet. Kystlandskapet vårt er unikt og uerstattelig. Vi trenger å verne hele kyststripen vår. Havforskningsinstituttet må få rammer som ivaretar deres ansvarsområder. Raet Nasjonalpark som er 98 % marin trenger en regional visjonær satsing, og eierkommunene bør sammen med Fylkeskommunen arbeide mer helhetlig framover både med tanke på vern og på profilering.

- Fylkeskommunen må sørge for bedre medvirkning i henhold til sitt planarbeid, både når det gjelder regional senterutvikling og mobilitet. Vi må som region trekke sammen dersom vi skal få til en god utvikling, og Fylkeskommunen må gå foran som et godt eksempel.

- Dernest brenner jeg for å ta tak i levekår Agder-utfordringene. Basert på kunnskap må det satses målrettet. Tiltak som heltidssatsing er sentralt. Videre må vi konkretisere hva utfordringene våre med likestilling og likeverd faktisk fører til. Vi må tørre å se oss selv i kortene. Det mangler en regional åpen dialog om hva levekårsutfordringene er og om hva det fører til.   

- Videre må vi ha stort fokus på å bygge kompetanse og sørge for bedre oppfølging av barns og unges psykiske helse. Vi må arbeide målrettet med hvordan vi kan motarbeide drop out og utenforskap.

- Politikk handler om folks liv. Det gjør det meningsfullt.

- Jeg er i min 3. periode som kommunestyremedlem i Grimstad, og er opposisjonsleder,  formannskapsmedlem og gruppeleder. Var ordførerkandidat i Grimstad ved de to siste kommunevalg. Var også stortingskandidat i Aust-Agder krets ved sist stortingsvalg. Sitter i fylkesstyret, i AU og er medlemsansvarlig i Agder Arbeiderparti.

Har også hatt ulike verv i Utdanningsforbundet gjennom mange år, både kommunalt og på fylkesplan, og var fylkesstyremedlem gjennom flere perioder.

Jeg arbeider som lærer ved Fevik skole på ungdomstrinnet.