Agder - Landets første klimanøytrale region

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer.

Gro Bråten og buss

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken i hele Agder. Den er et av de viktige virkemidlene vi har for å bedre klimaet. Fylkesordførerkandidat Gro Bråten.

Vi har som ambisjon at Agder skal bli landets første klimanøytrale region, og være ledende i miljø- og klimaspørsmål. Derfor må lokale og regionale folkevalgte ta en aktiv rolle og gjennomføre tiltak som endrer holdninger og reduserer utslipp.

Dette kan vi gjøre ved at fylkeskommunen er en aktiv markedsutvikler for å få miljø- og klimavennlige løsninger. Det innebærer blant annet at:

  • Klima- og miljøkrav legges inn som et viktig kriterium i anbudsprosesser
  • Nybygg bygges som plusshus
  • Eksisterende bygningsmasse utbedres, blant annet ved at vi utreder muligheter for å installere solcellepanel på alle våre videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg
  • Klima og miljø skal være med i vurderingen ved alle fylkeskommunale innkjøp
  • Fylkeskommunen i større grad må kjøpe lokalprodusert mat til sine kantiner.
  • Vi utvikler Agder som et grønt batteri ved at lokalprodusert ren energi benyttes lokalt, og at vi støtter opp om satsningen på «Electric Region Agder» satser på ren energi og fornybare energiressurser,

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Agder - Landets første klimanøytrale region?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker