Bredbånd til alle

Bredbånd er en forutsetning for å kunne bo og jobbe i hele Agder

Bredbånd

Arbeiderpartiet mener det må være mulig å bo og jobbe i hele Agder. En av forutsetningene for dette er at det er tilbud om høyhastighets internett. Det vil vi prioritere hvis vi får styre nye Agder fylkeskommune.

Behovet for godt internett øker. Bedrifter er avhengig av det for å drive, og ikke minst er det stadig viktigere at vi har tilgang til et høyhastighets internett hjemme.

Digitale ferdigheter er nedfelt i læreplanverket som en av de fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i skolen og skolene legger stadig mer av undervisningen på plattformer som krever at du er koblet opp til nett, både på skolen og hjemme.

I tillegg er online gaming en sosial aktivitet som krever god båndbredde, og gaming gjør også inntog på videregående skole som eget fag.

Dette krever godt internett hjemme.

Nasjonalt er antall husstander med tilbud om 100 Mbit/s nedlastingskapasitet på 82%. I Aust-Agder er andelen 71% og i Vest-Agder er andelen 76%. I fylkene rundt oss, Rogaland og Telemark er dekningen på hhv 89% og 82%. Totalt manglet 24 000 husstander i Agder bredbånd med hastighet over 30 Mbit/s i 2018.

Det er også stor forskjell i bredbåndstilbudet mellom by og land. Nasjonale tall viser at mens rundt 98% av husstander i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd har rundt 49% av husstander i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud.

Agder Arbeiderparti vil derfor prioritere å bygge ut høyhastighets bredbånd til alle husstander slik at det er mulig å bo og jobbe i hele Agder.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Bredbånd til alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker