Høyres såkalte "frie skolevalg" er ikke fritt

Og det er en en fare for skolene i distriktene.

Høyres såkalte frie skolevalg er ikke fritt. Det er en ordning hvor de med best karakter får velge fritt, mens resten må ta det som er igjen. Konsekvensen er at skolene sentraliseres og elevene med lavest karaktersnitt blir kasteballer. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde nærskolene.

Elever og data
  • Karakterbasert opptak betyr at de med best karakter velger først.
  • Bor du i nærheten av en populær skole og har dårlige karakterer, kan du risikere å måtte kjøre buss flere timer hver dag, eller måte flytte på hybel.
  • Karakterbasert opptak kan føre til at populære skole utvider elevtallet. Disse er gjerne i byene, og fører til at distriktsskolene mister elever og står i fare for å måtte legge ned.
  • Arbeiderpartiet ønsker å beholde prinsippet om nærskole, som betyr at du skal gå på den skolen som ligger nærmest der du bor. Men du kan selvsagt søke deg til andre skoler om linjen du vil gå på ikke finnes på skolen din.

Høyres såkalte frie skolevalg gjelder kun for de med best karakter

Høyres såkalte "Fritt skolevalg" er ikke fritt. Det er et karakterbasert opptak der de med best karakter kan velge først, og de med lavest snitt må ta det de får. Det betyr at elever med dårligere karakterer kan ende opp med å måtte reise langt for å få et skoletilbud. Mange av disse elevene kan ende opp med å måtte flytte hjemmefra som 16-åringer, fordi Høyre vil at det er den sterkestes rett som gjelder.

Du kan risikere å miste plassen på den skolen du går midt i utdanningen

Du er heller ikke sikret plass på samme skole gjennom hele løpet, og kan risikere å bli dyttet ut av klassen mellom to skoleår og til en skole lenger borte om det kommer en søker med bedre karakter.

Vi vil at elever skal bruke minst mulig tid i buss

Arbeiderpartiet vil gi flest mulig muligheten til å gå på nærskolen sin. Dette prinsippet er det nesten ingen som stiller spørsmål ved når elevene er 15 år, og går på ungdomsskolen. Så fort disse ungdommene blir 16, og skal begynne på videregående har det plutselig ingen verdi for Høyre at elevene kan bo hjemme eller ha en hverdag der de bruker minst mulig tid i buss til og fra skolen, slik at de heller kan bruke tiden til skolearbeid og fritidsaktiviteter sammen med venner og familie.

Karakterbasert opptak fører til sentralisering, og kan føre til nedleggelse av skoler

Vi er også bekymret for hva som vil skje med distriktsskolene våre, dersom Høyres karakterbaserte opptak får styre. Vi kan like det eller ikke, men det er en tendens til at flere elever søker seg mot de store skolene i de største byene våre. Dette utgjør en fare for skolene i distriktene som da vil stå i fare for å miste elevgrunnlaget og dermed må legge ned.

En videregående skole har mange positive ringvirkninger

En videregående skole tilfører sitt lokalmiljø svært mye. Det handler om å beholde ungdommen, viktige arbeidsplasser, og de ringvirkninger et kunnskapsmiljø som videregående skole gir, i tillegg til mulighetene for et tett samarbeid med næringslivet, for eksempel gjennom tilgang på læreplasser. Derfor slår Arbeiderpartiet fast i vårt program at vi vil opprettholde en desentralisert skolestruktur i nye Agder, og at ingen skoler skal legges ned.

Arbeiderpartiet ønsker en god skole for alle!

Men det handler også om alle de elevene som ønsker å gå på sin nærskole i distriktet, men som er avhengig av at skolen har et tilstrekkelig antall elever, for å kunne gi et bredt nok skoletilbud til at de kan gå der. Arbeiderpartiet ønsker ikke at det skal utvikle seg A- og B-skoler på Agder. For å låne et slagord som Høyre sikkert vil forstå: "Vi tror på de videregående skolene i hele Agder!" 

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Høyres såkalte "frie skolevalg" er ikke fritt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker