Studentkort på buss og ungdomskort til kulturtilbud

Vi vil innføre ungdomskort til kulturaktiviteter og eget studentkort for buss i hele regionen.

Festival

I programmet for neste periode lover Agder Arbeiderparti å innføre et kulturkort for ungdom mellom 14-19 år som gir gratis inngang på et visst antall kulturtilbud i fylket per måned, og at det innføres et et eget studentkort for buss i hele Agder.

Dette mener vi er viktig fordi:

  • For å sikre at barn og unge har like muligheter til å oppleve en god barndom uavhengig av foreldrenes økonomi og/eller hverdagsutfordringer.
  • Vi vil senke terskelen for å delta og stimulere til å de lokale kulturnæringene og festivalene sikres flere besøkende og styrker dem.
  • Bidra til å redusere forskjeller mellom familier og legge til rette for at barn og unge får tilgang på kulturopplevelser uavhengig av hvor aktiviteten er i hjemkommunen.
  • Sørge for at studenter blir kjent med regionen, skaper nettverk for nyutdannede som kanskje forblir i Agder og sikrer praksisplasser i flere kommuner enn vertskommunene til universitetet.
  • Det må ses i sammenheng med vårt mål om å innføre ordning med «hjem for en 100-lapp» for ungdom mellom 14-19 år. Det gir barn og unge muligheten til å delta også uavhengig av hvor de bor og om foresatte har førerkort.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Studentkort på buss og ungdomskort til kulturtilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker