Vår plan for Agder

Våre viktigste saker ved Stortingsvalget 2021

Flere unge enn ellers i landet står utenfor skole eller arbeid i Agder. Vi må skape flere arbeidsplasser slik at unge i vår landsdel har en jobb å gå til.

De nye arbeidsplassene skal først og fremst skapes gjennom en rettferdig klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper jobber.

Vi må styrke våre felles velferdstjenester slik at alle kan delta i skole jobb og fritid uansett hvor de bor i Agder og hvilken bakgrunn de har. Vi er likestillingspartiet. Vi må ha et krafttak mot barnefattigdom og snu trenden mot at de rike blir rikere og de fattige flere.

Etter åtte år med høyreregjering som har prioritert de som har mest fra før, er det på tide at det blir vanlige folks tur!

Arbeidere i industri

En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

  • Vi må bruke kompetansen de ansatte i prosess- og offshoreindustrien har til å skape nye arbeidsplasser.
  • Vannkraften vi produserer i Agder, må brukes til arbeidsplasser i Agder.
  • Staten må bidra aktivt med tilskuddsordninger for å skape jobber. Markedet fikser det ikke alene.
  • Kapasiteten på vei, havn og strømnettet må rustes opp slik at ny industri, deriblant planlagt batterifabrikk i Arendal, blir realisert.
  • Det må opprettes et sysselsettingsutvalg med ekspertise fra næringsliv, industri, universitets- og forskningsmiljø, miljøbevegelsen og fagbevegelsen som utarbeider en tiltaksplan for å etablere nye arbeidsplasser i Agder
Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Trygghet i jobb

  • Ansatte må ha hele, faste stillinger slik at de har trygghet for at de kan etablere seg, betale huslån og forsørge seg selv
  • Ungdom som tar yrkesfag må få lærlingplass, ikke tilbud om mer skole
  • Vi må gi ansatte i det offentlige større tillit og fjerne byråkratiske ordninger, slik at de kan bruke mer av sin tid og kunnskap på innbyggerne.
To barnehagebarn klemmer hverandre og smiler til kamera. Foto: Øivind Haug

Redusere de økte forskjellene i Agder

  • Vi vil innføre gratis SFO til førsteklassingene og bidra til at alle barn har mulighet for å delta i felles arenaer på fritiden
  • Et stort ja til fellesskolen og nei til flere kommersielle skoleetableringer
  • 5 dagers skoleuke for alle skolebarn i Agder
  • Fullverdige sykehus med både akutt- og fødetilbud i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand
  • Responstid for ambulanse, politi og brannvesen er viktig, spesielt for indre deler av Agder
  • Likestille psykisk helse med fysisk helse gjennom å gi gratis offentlig psykisk helsevern for alle unge opp til 25 år, styrke helsetjenesten på skolen og stoppe nedbygging av døgnplasser i psykisk helsevern

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Vår plan for Agder?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker