Vekstplan for Agder

Næringspolitisk plan for vekst i hele Agder

Vi står foran store oppgaver både som nasjon og region. Agder kan bli en motor i det grønne skiftet Norge skal igjennom det neste tiåret. 

Offshorebransjen, prosessindustrien og forskningsmiljøene har den kompetansen som trengs for å etablere nye klimavennlige arbeidsplasser, og vi har et stort fortrinn med vår tilgang til ren og fornybar kraft som kan bidra til vekst og etablering av nye arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som stiller krav og som stiller opp. Vi vil føre en politikk som skaper ny vekst i hele Agder.

I denne vekstplanen presenterer Arbeiderpartiet fem satsingsområder som skal bidra til å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser i hele Agder:

1. En sentral region for det industrielle grønne skiftet.

2. Agder som en attraktiv helårsdestinasjon.

3. Økt vekst gjennom satsing på landbruk, skogbruk og havbruk.

4. Et kompetanseløft for økt vekst og utvikling i hele regionen.

5. En sentral, kompakt og effektiv region.

Last ned planen under:

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Vekstplan for Agder?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker