Jonas på batteritomta

Arbeiderpartiet går foran i å kutte utslipp og skape jobber

Århundrets julegave til Arendals befolkning kom jula 2020 da det ble klart at Morrows Batteries valgte å legge verdens mest bærekraftige batterifabrikk til sørlandsbyen. Fabrikken vil gi minst 2500 nye arbeidsplasser, noe som vil bety mye også for resten av Agder som nå har fått tilnavnet «batterikysten».

Agder har alt som skal til for å etablere nye klimavennlige arbeidsplasser. Vi har et av landets beste kraftressurser med tilgang til store mengder fornybar vannkraft og allerede godt utbygd infrastruktur. Vi har også tilgang på kompetansen som offshore- og prosessindustrien har bygget opp gjennom flere år.

Ved hjelp av ren, norsk energi og verdens beste fagfolk kan vi utvikle nye, gode jobber og klimaløsningene verden trenger for å nå klimamålene. Batterifabrikken er et veldig godt eksempel på det, men vi har også de beste muligheter til å bidra sterkt nå som Norge skal utvikle løsninger innen karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, grønn skipsfart og nettopp batteriteknologi. 

NYE JOBBER

Universitetet i Agder, fagskolene og de videregående skolene vil allerede fra høsten av tilby nye utdanningsløp som skal utdanne kommende arbeidstakere for disse nye jobbene. Rekrutteringen er allerede i gang hos Morrow, og i starten vil de måtte rekruttere en del fra Asia hvor kompetansen foreløpig ligger. Det er også ventet at det vil etableres tilstøtende virksomheter både i Arendal og resten av fylket, og antall nye jobber de nærmeste 5-10 årene er forventet å ligge på 9-10 000 arbeidsplasser.

Tellef Inge Mørland

Batterifabrikken kan bli den største satsingen på nye arbeidsplasser på Agder i manns minne. Jeg er derfor veldig glad for at Arbeiderpartiet er tydelige på at staten må bidra her, sier stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

VERDENSMESTERSKAP

Selv om det var kamp mellom flere sørlandsbyer om lokaliseringen av batterifabrikken som har som mål å bygge verdens mest bærekraftige batterier, så er ikke dette noe sørlandsmesterskap. Hele Sørlandet vil nyte godt av dette. – Det er heller ikke et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap, påpeker ordfører Robert Cornels Nordli, som har jobbet dag ut og dag inn sammen med et fantastisk team i Arendal kommune med å overbevise Morrow om at fabrikken burde bygges i Arendal.

Jonas batteritomta3

F.v: Morrow-direktør Terje Andersen, statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, ordfører Robert C. Nordli og stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

VEI TIL HAVNA

Jonas Gahr Støre besøkte Arendal i starten av juli og fikk høre rett fra næringssjef Kåre Andersen og administrerende direktør i Morrow, Terje Andersen om hvor bærekraftig denne fabrikken skal bli. Støre fikk også god innsikt i hva kommunen og Morrow trenger av drahjelp fra regjering og myndigheter for at dette skal gå så bra som mulig. For å frakte batterier og råvarer til og fra Arendal havn som ligger strategisk til for utskiping til et voksende Europeisk el-marked, trenger vi vei fra batterifabrikken til havna. Den er planlagt å bli Norges først autonome vei, hvor selvkjørende lastebiler skal gå sammen med vanlig trafikk.

NYTT INDUSTRIEVENTYR

Det er også behov for hjelp til å rydde opp i straffetollen Norge må betale for å selge batterier til Storbritannia etter Brexit-avtalen. – Denne etableringen er kjernen i Arbeiderpartiets klimapolitikk, vi skal kutte utslipp og skape jobber, sa Støre da han var på besøk. – Dette er starten på et nytt industrieventyr og nå trenger vi en regjering som har en tydelig industripolitikk som skal føre oss over i det grønne skiftet samtidig som vi skaper nye bærekraftige arbeidsplasser, fortsatte han! Arbeiderpartiet vil ha en aktiv stat som bidrar til å tilrettelegge for at Norge griper disse mulighetene.