Ordførerpartiet i Agder

Arbeiderpartiet har flest ordførere i Agder

Inger-Lise Lund Stulien og Neda Blakstad

Åseral øker mest i oppslutning av alle våre kommuner og Inger Lise Lund Stulien (t.h) blir Arbeiderpartiets første ordfører i kommunen noensinne, og kommunens første kvinnelige ordfører. Her sammen med Neda Blakstad som er ny fylkestingsrepresentant fra Kristiansand.

Valgresultatet spriker fra kommune til kommune. Vi går tilbake i flertallet av kommunene, men på tross av at vi nasjonalt gjør et dårlig kommune- og fylkestingsvalg, øker vi oppslutningen i syv av Agders 25 kommuner. 

Størst økning har vi i Åseral, hvor de øker oppslutningen med hele 20,1% og får et valgresultat på 35.8%. Deretter følger Bygland med en fremgang på 9,5% til 29,8%

Vi er også det største partiet i 10 av kommunene. Høyest oppslutning av alle har vi i Sirdal hvor vi får 40,3% oppslutning. Deretter følger Evje og Hornnes med 37,1%

Ordførerpartiet i Agder

Arbeiderpartiet har med våre 11 bekreftede ordførere flest av alle partier i Agder.

Forhandlingene pågår fortsatt i Kristiansand hvor det fortsatt åpent om hvem som får ordføreren. Men Jan Oddvar Skisland har gode muligheter til å bli byens første Ap-ordfører siden 1947.   

Per i dag er disse sittende ordførerne bekreftet at får fire nye år:

 • Per Kristian Lunden fortsetter i Risør
 • Inger Løite fortsetter i Gjerstad
 • Arnt Abrahamsen fortsetter i Farsund
 • Steinar Kyrvestad fortsetter i Valle
 • Jon Rolf Næss fortsetter i Bykle
 • Robert Cornels Norli fortsetter i Arendal

I tillegg har vi så langt overtatt posisjonen i fem kommuner:

 • I Åseral fikk vi ordføreren for aller første gang, og Inger Lise Lund Stulien er også kommunens første kvinnelige ordfører. Her fikk vi 35,8% i oppslutning, som er en fremgang på 20,1% fra 2015.
 • I Evje og Hornnes overtar Svein Arne Haugen ordførerposisjonen etter Krf. Her gjorde vi også et godt valg og økte med 7,4% til 37,1%
 • I nye Lindesnes - som består av de tre kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal - blir Even Tronstad Sagebakken den nye kommunens første ordfører. Her har vi en tilbakegang, men et bredt samarbeid sikrer oss posisjonen.
 • I Bygland blir Sigbjørn Fossdal ordfører etter at vi økte oppslutningen med 9,5% til 29,8% og setter en stopper for et 24 år langt Sp-regime.
 • I Sirdal overtar Jonny Liland som ordfører igjen etter å ha vært i opposisjon i fire år. I Sirdal har Arbeiderpartiet økt sin oppslutning med 6.9% og er kommunen i Agder med høyeste Ap-oppslutning med 40,3%

Tre varaordførere

I tillegg til de ni kommunene hvor vi har ordføreren, er vi også i posisjon i Tvedestrand, Froland og Birkenes. I Tvedestrand og Froland blir hhv Vidar Holmsen Engh og Øyvin Froland varaordførere. I Birkenes blir dagens ordfører Anders Christiansen ny varaordfører.

Går i opposisjon i Åmli

I Åmli overlater Reidar Saga ordførervervet til Senterpartiet og går i opposisjon.

Fylkestinget

Som kjent gikk Fremskrittspartiet fra den skriftlige avtalen de hadde med oss om å stemme for Gro Bråten som fylkesordfører, og det nye Agder får et borgerlig styre.

Vi er jevnstore med Høyre i fylkestinget, hvor begge parti har 10 representanter, og vi skal være en klar og tydelig opposisjon sammen med Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosisalistisk Venstreparti og Rødt. Vi skal være en tydelig stemme for klima- og miljøsaker og for at det skal være videregående skole og arbeidsplasser i hele Agder.

Den nye fylkestingsgruppa består av:

 • Gro Bråten fra Lillesand
 • Even Tronstad Sagebakken fra Lindesnes
 • Neda Blakstad fra Kristiansand
 • Dag Eide fra Tvedestrand
 • Nina Jentoft fra Arendal
 • Kai Steffen Østensen fra Farsund
 • Line Kysnes Vennesland fra Evje og Hornnes
 • Nils Harald Rennestraum fra Kvinesdal
 • Venke Anny Nes fra Vegårshei
 • Fredrik Jensen fra Kristiansand