Sterke fellesskap i en moderne region

Arbeiderpartiet skal samle landsdelen slik at mangfoldet og forskjellighetene i regionen blir en styrke som kan løfte alle og gjøre regionen til en attraktiv region å bo, arbeide og feriere i. Vi skal bygge sterke fellesskap og ta hele Agder i bruk.

Agder Arbeiderparti har vedtatt et godt program for de fire første årene i nye Agder fylke. De viktigste saken vi går til valg på kan du lese her: Agder - en moderne region med sterke fellesskap 

Vil du lese hele programmet finner du det her: Fylkestingsprogram for 2019 - 2023

Gro Bråten og Even Tronstad Sagebakken

Dagens fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten fra Lillesand, er Agder Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat. Even Tronstad Sagebakken, gruppeleder i Mandal, er vår andrekandidat.