Tellef Inge og Cecilie på topp i Aust-Agder

Nominasjonskomiteens endelige listeforslag for Aust-Agder lagt fram

Tellef og Cecilie

Tellef Inge Mørland (40) fra Arendal og Cecilie Knibe Kroglund (48) fra Lillesand topper også det endelige listeforslaget fra Arbeiderpartiets nominasjonskomite for Aust-Agder. 

Nominasjonskomiteen foreslår videre Ramani Konstanse Nordli fra Arendal på tredjeplass. Hun er 21 år gammel og AUFs kandidat. På fjerdeplass foreslås fagbevegelsens kandidat Dagfinn Homdal Svanøe fra Åmli. På de neste plassene foreslås Marit Grefstad fra Grimstad, Josef Hæier fra Arendal, Ragni MacQueen Leifson fra Risør, Lars Marius Nilsen fra Froland, Grethe Nygaard fra Evje og Hornnes og Vidar Engh fra Tvedestrand.

Nominasjonskomiteen i Agder Arbeiderparti, for Aust-Agder valgkrets har vedtatt sin endelige innstilling til nominasjonsmøtet som avholdes 17. november. Partiets lokallag har kommet med innspill til første versjon av listeforslaget som nominasjonskomiteen sendte ut i september.

- De aller fleste lokallagene støttet opp om listeforslaget nominasjonskomiteen hadde sendt ut. Det var full oppslutning om de to første plassene, men noen få forslag til rokkeringer nedover på lista. Det var stort sett innspill i forhold til geografisk balanse for lista. Vi har hatt en god og grundig diskusjon i nominasjonskomiteen, men endte enstemmig opp med å holde oss til det opprinnelige listeforslaget. Det er en liste med bare gode, motiverte kandidater og den geografiske spredningen er godt ivaretatt i tillegg til spredning i alder og bakgrunn, sier nominasjonskomiteens leder Per Kristian Lunden.

- Tellef Inge og Cecilie er kandidater som står veldig sterkt i Agder og som også får en stadig tydeligere posisjon på Stortinget og i Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå. Vi håper selvsagt på et regjeringsskifte ved valget og vi er sikre på at Tellef Inge og Cecilie blir tydelige stemmer både i valgkampen og i posisjoner etter valget. Stortingsvalget til neste år er enormt viktig for landets videre utvikling. Alle våre listekandidater gleder seg til den lange valgkampen, som begynner etter nominasjonsmøtet, sier Per Kristian Lunden.

Tellef Inge Mørland er i dag stortingsrepresentant for Aust-Agder, mens Cecilie Knibe Kroglund er leder av Agder Arbeiderparti og første vara til Stortinget.