Grunnlaget for vår politikk

Sammen får vi til så mye mer enn hver for oss!

Tre barnehagebarn har bygd et tårn høyere enn seg selv. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, der alle er frie, likestilte og har innflytelse i sine liv. Vi er alle unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Vår ideologi er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Sterkere fellesskap ligger til grunn for et godt samfunn og er grunnleggende for våre politiske løsninger, lokalt og nasjonalt.

Vi er et parti for arbeid. Vi vil skape flere arbeidsplasser. Vi vil skape et trygt arbeidsliv og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Vi er et parti som kjemper for rettferdighet, for utjevning av makt og ressurser, økonomisk, geografisk, mellom kjønn og mellom etniske grupper. Vi vil sikre like muligheter for alle, og sørge for at alle skal med.

Vi er et parti for videre utbygging av velferden. Det er viktige oppgaver i Norge og Agder som må løses: Flere må fullføre videregående skole, eldre må være sjef i eget liv, vi må få ned ventetider og gjøre kvaliteten i vår felles helsetjeneste bedre.

Vi er et parti som tar klima- og miljøutfordringene på alvor. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og vi skal derfor bidra til reduserte utslipp og mer klimavennlige lokalsamfunn. Vi vil også jobbe for at Agder og Norge skal oppnå FNs bærekraftmål.

Sterke fellesskap er grunnlaget for små forskjeller, like muligheter og trygge lokalsamfunn i hele Agder.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Grunnlaget for vår politikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker