Bedre og billigere busstilbud

I hele Agder

Gro og William på rutebilstasjonen

Fylkesordførerkandidat Gro Bråten og ungdomskandidat William Wathne vil ha et bedre og billigere busstilbud i hele Agder.

Folk velger transport som gjør livene deres enklest og mest effektivt. Skal kollektivtransport være et reelt alternativ til personbilen må tilbudet forbedres.

Kollektivtransport skal ikke bare være et byfenomen. Det er viktig at det også i distriktene utvikles effektive løsninger slik at det er mulig å velge buss fremfor bil, og at alle som ikke kjører bil har gode transportmuligheter dit de skal.

Det må være mulig å bruke kollektivtransport internt i regionene og at det er sømløs overgang mellom regionene. I tillegg til å øke antall avganger må vi sikre ungdom og studenter et rimelig månedskort, med én pris i hele fylket.

Agder Arbeiderparti vil derfor

  • Ha flere avganger og en sømløs kollektivtransport med buss, tog og båt, slik at landsdelen henger sammen.
  • Ha en makspris månedskort 300,- kr for unge opp til 30 år

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Bedre og billigere busstilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker