En skole hvor alle kan lykkes

Ingen skoler skal legges ned i neste periode

Gro-KaiSteffen-William-skole

Ungdomskandidat William Wathne (t.v), fylkesordførerkandidat Gro Bråten og 2. kandidat Kai Steffen Østensen vil ha en videregående skole i hele fylket, hvor alle kan lykkes.

Ingen skoler skal legges ned i neste periode

Under høyrestyret i fylket er det stadige diskusjoner om nedleggelse av skoler i distriktene. Arbeiderpartiet ønsker at elevene i de videregående skolene skal ha et tilbud i nærheten av der de bor, og ikke måtte kjøre buss flere timer om dagen til og fra skolen.

Vi ønsker å gi elever, foresatte og ansatte en forutsigbar hverdag, og garanterer at det ikke skal legges ned en eneste videregående skole i neste periode hvis vi får styre.

Først gratis skolefrokost. Nå vil vi ha skolelunsj.

Skolemat er et kinderegg – det er sunt, det er bra for læring og det bygger gode, inkluderende fellesskap.

Da vi styrte Aust-Agder fylke, innførte vi gratis skolefrokost, slik at vi sikret at alle skulle få et godt måltid mat å starte skoledagen med. Dette fikk vi også støtte for da fylkene ble slått sammen.

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid.

For å sikre at alle får påfyll av energi i løpet av skoledagen, vil vi nå starte arbeidet med å innføre en gratis skolelunsj på våre videregående skoler.

En skole hvor alle kan lykkes

Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik. 

Vi trenger ikke privatisere skolen for å skape mangfold. Arbeiderpartiet vil heller bruke pengene på en bedre fellesskole med flere lærere, mer praktisk læring, et sterkere lag rundt eleven og gode, inkluderende fellesskap.

Grunnlaget for god helse legges tidlig. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet. Som en gratis, lavterskel tjeneste kan skolehelsetjenesten særlig bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, som er et økende problem i Norge.

Derfor vil Agder Arbeiderparti

  • Frede de videregående skolene fra stadig diskusjon om nedleggelse i hele neste periode.
  • At vi har skoler nært der folk bor.
  • Ha en tett oppfølging av lærlinger.
  • Styrke laget rundt eleven, med flere miljøarbeidere og helsesykepleier.
  • Prioritere den offentlige fellesskolen i stedet for private skoler.
  • Gradvis innføre gratis skolelunsj.
  • Satse på forebyggende og inkluderende tiltak som bygger god psykisk helse hos elevene i videregående skole.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om En skole hvor alle kan lykkes?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker