Ikke kødd med våre videregående skoler

Vi vil beholde halvfulle klasser

Kai Steffen - Gro - William

Utdanning er nøkkelen til arbeidslivet og helt avgjørende for et velfungerende samfunn. Målet er at vår offentlige videregående skole skal forberede ungdom på voksenlivet, enten med jobb eller videre til høyere utdanning. For å sikre at alle elever har et godt og variert skoletilbud, må politikerne sørge for at alle videregående skoler har en bred vifte av valgfag elevene kan velge mellom. I dag tilbyr derfor våre videregående skoler halve klasser, for å sikre at tilbud ikke legges ned og for å gi elever en utdanning de både er engasjert i og som lokalt arbeids- og næringsliv etterspør kompetansen fra. 

Høyre har skrevet i flere leserinnlegg denne valgkampen at de er imot bruken av «halvtomme klasser» og at de vil spare penger ved å ikke etablere dem. Det sier Arbeiderpartiet nei til. Og det er tre hovedgrunner til det: 

  1. Vi trenger skoler som tilbyr utdanningen landsdelen trenger for å utvikle seg videre. Ved å legge ned utdanningstilbud som i dag tilbys ved halve klasser, vil flere kommuner miste viktig utdanning. 
  2. Vi trenger forutsigbarhet for skolene våre, ikke ustabile rammer. Halve klasser sørger for at elevene våre har et variert skoletilbud, samtidig som det gir forutsigbarhet for lærerne våre som underviser i dem. 
  3. Vi trenger et godt skolemiljø! Et dårligere skoletilbud med færre klasser vil svekke skolemiljøet, spesielt på de mindre skolene i distriktene. 

Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å sikre utdanning til alle våre ungdommer i Agder. Vil vil derfor:

  • Frede de videregående skolene fra stadig diskusjon om nedleggelse i hele neste periode.
  • Styrke skolebudsjettene. 
  • At vi har skoler nært der folk bor.
  • Styrke laget rundt eleven med flere miljøarbeidere og helsesykepleiere. 
  • Innføre gratis skolelunsj. 
  • Satse på forebyggende og inkluderende tiltak som bygger god psykisk helse hos elevene i videregående skole.

En stemme på Arbeiderpartiet er en garanti for din lokale videregående skole!

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Ikke kødd med våre videregående skoler?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker