Tannverk følger ingen åpningstid

Ap vil beholde dagens tannklinikker og utvide tannlegevakten.

Gro-Line-Tannlege

Fylkestingskandidat fra Evje- og Hornnes, Line Kysnes Vennesland (t.v), og fylkesordførerkandidat Gro Bråten vil ha flere tannlegevakter i Agder.

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er tannhelsetjenesten. Arbeiderpartiet ønsker å satse på og styrke tannhelsetjenesten vår. En viktig del av dette er å beholde de offentlige tannklinikkene i kommunene og tannlegevakten i Agder.

Arbeiderpartiet mener at man ikke skal måtte reise langt for å benytte seg av tannhelsetjenester. Derfor vil vi beholde alle dagens tannklinikker. Det er ikke greit at enkelte må kjøre tur-retur i en time for at barnet skal ha en sjekk hos tannlegen på 10 minutter. Samfunnsøkonomisk er det bortkasta at man må ta seg fri fra jobb for en tjeneste som fylkeskommunen kan sørge for at man kan få i egen kommune.

Dagens tannlegevakt har åpent i helger og helligdager, og benyttes av flere hundre personer årlig. Det er ikke ubetydelig. Og alle som har hatt tannverk og utfordringer med tennene vet hvordan det haster å få hjelp når man har vondt.

For Arbeiderpartiet er det svært viktig at når man har tannproblemer som krever akutt behandling så skal du slippe å lete gjennom internett for å finne noen som har vakt.

Arbeiderpartiet vil utvide dagens ordning, både med telefontid og fysiske steder hvor tannlegevakten finnes, da alle Agder sine innbyggere i dag må til Kristiansand for å få denne tjenesten. Istedenfor har vi brukt tiden vår på å forsvare og kjempe for at dagens ordning skal bestå overhodet.

På lag med hele Agder

Da Høyre og FrP var i regjering var det en sterk sentraliseringstrang som styrte politikken. Det syns at denne trangen fortsatt fins i Agder. Agder Arbeiderparti skal kjempe for at dagens kommuner skal få beholde sine tannklinikker. Det gjør vi fordi Arbeiderpartiet er på lag med hele Agder.

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til en garanti for å beholde en offentlig tannlegevakt . Vi skal ikke lefle med denne ordningen, for tannverk følger ingen åpningstid.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Tannverk følger ingen åpningstid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker