Portrett av en ung mann med vernehjelm. Foto: Øivind Haug

Vi trenger flere fagarbeidere

Vi trenger flere håndverkere og fagarbeidere. Ap satser på lærlinger

Vi skal gi ungdom en læreplassgaranti, mer oppdatert utstyr i yrkesfagopplæringen og sørge for strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud.

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Dette behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer. I dag er det for mange yrkesfagelever som ikke får læreplass, og mange faller ut av skolen uten gjennomført fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen, og innføre en læreplassgaranti slik at flere fullfører skolegangen sin.

gro selfie med lærling

Det må også bli enklere å finne ledige læreplasser, og Agder Arbeiderparti vil derfor innføre en egen lærlinge-app for å hjelpe til med det. Les egen sak med Gro Bråten her.

Vi vil gi praktiske ferdigheter en større plass for alle elever tidlig i skoleløpet. Skolen og arbeidslivet må samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet, og også få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom en styrket fagskole. 

Læreplass til alle lærlinger må prioriteres høyere. Derfor vil Agder Arbeiderparti:

  • Lansere en lærlingeapp som viser hvor det er ledig lærlingplass.
  • Opprette en trainee-ordning for små bedrifter som ikke kan tilby et fullverdig yrkesfagløp alene.
  • Tilby veilederkompetanse gjennom Fagskolen i Agder sitt tilbud for instruktører i bedrift.

Høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Fagskolen er fylkeskommunens ansvar.  Arbeiderpartiet vil:

  • Utarbeide plan for etter – og videreutdanning for yrkesfaglærere i Agder i samarbeid med Fagskolen.
  • Opprette en stilling som karriereveileder for fagskolestudenter i Fagskolen.
  • Sikre Fagskolen nok ressurser til nye utdanningsbehov og utvikling.
  • Forskning på Fagskolen (effekt av utdanningen og helse/arbeidsmiljø til fagarbeiderne som går på skolen.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Vi trenger flere fagarbeidere?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker